Danh sách tài khoản được nhận thêm 10% số lượng CEC khi mua CEC qua CEC Bank trong tháng 7

04/08/2018 - Thúy Huyền
206
0

Như CoinExtra đã thông báo, tất cả các khách hàng mua đồng CEC qua “CEC Bank” trong tháng 7 sẽ được tặng thêm 10% số lượng CEC vào Ví CEC của khách hàng tại Sàn CoinExtra.

 

Dưới đây là Top 5 danh sách các tài khoản đã mua CEC thông qua CEC Bank trong tháng 7: 

 

STT Tên tài khoản Số CEC được nhận (10%) Mã Txid
1 dinost8888 90,000.00
b2c2b6ed39512452449240e7c93d06b9ff7ad8095db38a451415c914932d83c7
2 mtd 42,500.00
c7c4705fe6164979d17e09cee5ec9d5c5554f951ca27af5105bbb859a208d359
3 hoangtx05 31,000.00
edfe34bf2720a0cffda09cde7ddb0206be7bac4c07faa7e7ca378315e900b1c2
4 nmh1994 9,000.00
1ad2c71602dd7e1905c5459f91e65aa9fc87201253ccfc6bcf4152dd101c9e4b
5 thangdq 8,500.00
72ba6ddfb735ec9a2ee96640d0bf78bec7aed4271669837821ac809f16666c0d


  

Tiền CEC bonus sẽ được tự động chuyển vào ví CEC của khách hàng trên sàn CoinExtra. 

                                                                                                                                                 

 CoinExtra.

Để lại bình luận của bạn