COINEXTRA: DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐỔI TỪ TÀI KHOẢN CEC BONUS SANG TÀI KHOẢN CEC

28/07/2018 - Minh
272
0
CoinExtra xin liệt kê danh sách Top 5 tài khoản đã đổi từ tài khoản CEC bonus sang tài khoản CEC thông qua "CEC Bank" trong tuần vừa qua:

 

STT
Tên Tài Khoản
Số lượng đổi( CEC)
1
manhhieu19
6,520
2
hoang83an
9,178
3
nhh1983
7,702
4
thuyhuyenht89
5,062
 
CoinExtra.
Leave your comment