COINEXTRA: CHƯƠNG TRÌNH CHIA CỔ TỨC HÀNG TUẦN - TUẦN 3 THÁNG 7 ( THE WEEKLY DIVIDENDS PROGRAM - WEEK 3, JULY)

23/07/2018 - Thúy Huyền
416
0

CoinExtra xin trân trọng thông báo:

CoinExtra are pleased to announce:

 

Kể từ ngày 03/07/2018, CoinExtra tổ chức chương trình chia cổ tức hàng tuần cho những tài khoản có số dư từ 1000 CEC trong ví CEC tại Sàn CoinExtra.

Since 3rd July, 2018, CoinExtra has held the weekly dividends program for accounts with greater than or equal to 1000 CEC in CEC wallet at CoinExtra.

 

Thời gian chia cổ tức ( Time): Thứ 7 hàng tuần(On Saturdays)

 

 

Lãi suất chia cổ tức được công bố hàng tuần trên trang chủ Coinextra.net, trên Blog, Facebook và Telegram.

Dividends yeild will be announced weekly at CoinExtra.net, Blog, Facebook and Telegram.

 

Tuần 3 Tháng 7( Week 3, July): 1.5%

 

 

Danh sách Top 5 được chia cổ tức Tuần 3 ( The list of Top 5 is paid dividends – Week 3):

 

 

STT/NO Tài khoản/ Acount Số lượng CEC được nhận/Received amount of CEC Mã Txid/Txid
1 dinost8888 6,900 8fa83e7e6b730349e6d3d8ed2836d791bced 5e5ca80c75d19a381e82cd7bb63b
2 queanh2018 1,607 e7838dc685defe69703030391477c0fb46f c4bac53262885bf23131108f4b34a
3 manhhieu19 1,603 aec982b16aad2e4d7df5d845cf794a7b51d beab25cc86d54d96c561f43c41a81
4 thuyhuyenht89 1,422 e7f5db6700101c944906f784ef13332f230e 527a8b44015158e7df92eabdb68c
5 hoangtx05 1,413 670a76e7351acc9b1345b9a0c58ed6e2b99 36534e6b8f0ffaeb3b0dc8111b50e
6 tonylord 744 af31fb711bb2dace1613628ea80f14b1b256 ebc6b1c7d19a6592a5ab695c6338
7 nmh1994 587 d2d7589a7006624dfbae648d13e45a8905f7 13a429c4218ec38a4bd356630c5d

 

 

CoinExtra

 

Leave your comment