Ba Lan tạm thời ngừng thu thuế đối với tiền mã hóa để điều chỉnh lại khung pháp lý

22/05/2018 - Anh
122
0

Theo Cơ quan báo chí Ba Lan (PAP) đưa tin, Bộ Tài chính Ba Lan cho biết sẽ tạm ngừng thu thuế đối với tiền mã hóa, đồng thời sẽ điều chỉnh lại khung pháp lý cho tiền mã hóa.

Theo Cơ quan báo chí Ba Lan (PAP) đưa tin, Bộ Tài chính Ba Lan cho biết sẽ tạm ngừng thu thuế đối với tiền mã hóa, đồng thời sẽ điều chỉnh lại khung pháp lý cho tiền mã hóa.

 

Bộ Tài chính Ba Lan cho biết sẽ tiến hành phân tích chuyên sâu về tiền mã hóa, để điều chỉnh lại các chính sách thuế và các quy định tốt hơn trong tương lai.

Vào đầu tháng tư báo cáo thuế thu nhập ở Ba Lan vào ngày 30 tháng 4. Bộ Tài chính đã phát hành một tuyên bố làm rõ việc thu thuế đối với các giao dịch tiền mã hóa rơi vào hai khung thuế thu nhập 18% và 32%.Một khoản thuế bổ sung một phần trăm do các thỏa thuận luật dân sự cũng được áp dụng, vì Bộ Tài chính Ba Lan coi các giao dịch tiền mã hóa là việc chuyển giao quyền sở hữu.

 

Sau khi Ba Lan áp dụng các quy định thuế đối với tiền mã hóa, một làn sóng phản đối đã nổ ra. Một bản kiến nghị đã được đệ trình, thu hút hơn 5.000 chữ ký, kêu gọi “mở cửa thị trường tiền mã hóa và đề nghị bãi bỏ tất cả các loại thuế liên quan đến tiền mã hóa ở Ba Lan”

 

Sau sự việc này, Bộ Tài chính Ba Lan đã lên tiếng:

"tạm thời ngừng thu thuế đối với tiền mã hóa, để tiến hành điều chỉnh lại các quy định, giải pháp, cho tiền mã hóa"

 

Quy định dự thảo này sẽ được ban hành vào ngày 15/6 tới đây.

Liên quan về thiết lập khung pháp lý cho tiền mã hóa, mới đây Bồ Đào Nha và Hàn Quốccũng đang tiến hành thảo luận, xem xét thiết lập các quy định pháp lý mới cho tiền mã hóa.

Nguồn: Bitcoin News

Leave your comment